Страната ни представи пред европейските институции нотификации за страните с визов режим за българи

terminal2България представи нотификации в Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, в които се уведомява, че Съединените американски щати, Канада и Австралийският съюз прилагат визов режим по отношение на българските граждани. Стъпката е в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) №1289/2013 на ЕП и на Съвета на ЕС от 11 декември 2013-та, с който се изменя друг регламент на Съвета на ЕС.   Нотификацията съдържа подробно обяснение на предварителните мерки, които България е предприела с оглед на осигуряването на безвизов режим на пътуване с въпросната трета страна, както и цялата информация по въпроса.

Ако в срок до 90 дни от публикуването на нотификацията, не бъде отменено изискването за виза, България може да поиска от Европейската комисия да суспендира освобождаването от виза за определени категории граждани на съответната трета страна, се казва в официално съобщение на интернет страницата на МВнР.

Комисията взема под внимание какви са резултатите от мерките, посочени в нотификацията, както и какви биха били последиците за отношенията между ЕС и съответната трета страна, ако бъде суспендирано освобождаването от виза.

По данни на българските власти, Европейската комисия може най-късно до 6 месеца от публикуването на нотификацията да приеме, по искане на засегнатата държава-членка или по своя инициатива, временно суспендиране за период до 6 месеца на освобождаването от виза за някои категории граждани на съответната държава.Суспендирането може да бъде удължено с до 6 месеца. Категориите граждани, за които се суспендира освобождаването от виза, могат да бъдат изменени.

В случай че в срок от 24 месеца от публикуването на нотификацията въпросната трета страна не е отменила изискването за виза, Комисията временно суспендира безвизовия режим за 12 месеца. Ако в срок от 6 месеца от влизането в сила на това решение изискването за виза не е отменено, ЕК може да представи законодателно предложение за отмяна на безвизовия режим на ЕС с тази държава.

България ще продължи сътрудничеството си на двустранна основа със САЩ, Канада и Австралия за отмяна на визовите режими за български граждани. Със САЩ работим, както е известно, за изпълнение на изискванията на Програмата за безвизови пътувания. За България отпадането на визите със САЩ е от висока степен на приоритетност и усилията ще бъдат насочени към постигане на заложените в програмата критерии – завършва официалното съобщение на МВнР.

 

You may also like...