Прокуратурата и Сметната палата подписаха споразумение за сътрудничество

Сметната палата и Прокуратурата на България си сътрудничат и взаимодействат при предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления, свързани с публични средства, активи и дейности, възлагането и изпълнението на обществени поръчки, както и в областта на борбата с корупцията. Това е първата точка от споразумението между двете институции, подписано днес от главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на Сметната палата проф. Валери Димитров.

Оперативното ръководство и организацията се осъществява от административните ръководители на окръжните прокуратури и от упълномощени от председателя на Сметната палата лица. Ръководителите на двете институции могат да определят със свои заповеди лица за контакт, се предвижда в документа. И още: при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни Сметната Палата уведомява писмено Прокуратурата при наличие на данни за престъпления, установени при одитната дейност; възпрепятстване на проверка по чл. 38, ал. 4 от Закона за Сметната палата; наличие на информация за рискови области и сфери за корупция; констатации за нормативни актове, които противоречат на Конституцията или законите на страната.

От своя страна Прокуратурата на България уведомява Сметната палата за предприетите действия по повод получената от Сметната палата информация по чл. 4, ал. 1, както и за резултата от извършената проверка или разследване; констатирани данни за незаконосъобразни действия на организации и лица, попадащи в обхвата на одитната дейност на Сметната палата, установени в хода на извършвани от прокуратурата други проверки или разследвания; рискови области и сфери за корупция.

Регламентира се още възможността да се провеждат работни срещи или консултации; както и ползването на консултативно експертно мнение от Сметната палата по въпроси от нейната компетентност. Консултации могат да се искат, само когато предметът е престъпление, свързано с публични средства, активи и дейности, възлагането и изпълнението на обществени поръчки, уточнява споразумението.

При необходимост по подобни случаи, може да се създаде специализирано междуведомствено звено за подпомагане на разследването.

източник: пресцентър на Прокуратурата

Може да харесате още...