Представиха проеките за 2014-та в Община Пазарджик

pazardjik-koleda2От 15-ти януари кметът на община Пазарджик Тодор Попов и представители на общинската администрация за поредна година започнаха срещи с хората в Общината. Попов ще дава отчет за средствата, вложени през изминалата година в кметствата, и ще представя предвижданията за проекта на бюджет 2014-та. На тази дата стартира и проектът за подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Общината, който се реализира с помощта на оперативната програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на Договор за безвъзмездна финансова помощ е почти 90 000 лева. По голяма част от финансирането идва от Европейския социален фонд , а останалата част от националния бюджет на република България. С тези пари се очаква служители на администрацията да участват в различни курсове за повишаване на компетенциите им и така да се подобри обслужването на хората в Общината.

След броени дни, на 21 януари, по мярка „ Подобряване на обществената среда в населените места“ ще бъде подадено проекто предложение на проект за ремонт на задната фасада на Драматично – куклен театър Константин Величков. В проекта влиза подмяната на западната фасада с окачена, идентична с източната и централната, както и ремонт на прилежащото към нея стълбище. Максималната стойност на проектното предложение е 200 000 лева като финансирането ще бъде от Община Пазарджик и проект „Красива България“.

На специална пресконференция Тодор Попов съобщи още, че Общината ще кандидатства и пред ПУДООС за осигуряване на безвъзмездни финансови средства за изграждане на канализацията в село Главиница като се предвижда изграждането да се извърши в два етапа с оглед на значителния размер на необходимите средства. В първият етап се планира изграждането на Главен канализационен колектор. Искането за отпускане на средства ще бъде внесено в ПУДООС след вземане на решение за кандидатстване от страна на ОбС – Пазарджик.

С анекс към договора с ОС на БЧК от началото на тази година ще бъдат увеличени и средствата за предоставяне на социалната услуга „Бюро за домашни помощници, социални асистенти и социални консултанти“, която е изцяло общинска и се предоставя от местната червенокръстка организация вече няколко години. За обгрижването на 21 потребители от ще бъдат отпускани годишно по 49 704 лв.

текст: Лиля Джиева

Може да харесате още...