В Източните Родопи ще отглеждат зубри

zubri3Пет зубри, един от застрашените големи видове тревопасни,пристигнаха от Германия в дивечовъдния участък „Студен кладенец“ в Източните Родопи. Това е първата стъпка в първата реинтродукция на зубри в Източните Родопи и един от акцентите на току-що започналия двегодишен проект „Дивият свят на Източните Родопи“.  Първоначално зубрите ще се отглеждат в заграждение и след едногодишна успешна аклиматизация към българските условия, ще бъдат пуснати в природата.

През пролетта на 2014-та се планира те да станат притегателна сила за туристи от България и чужбина. наблюдаване и фотографиране на дива природа, туристически преходи, разходка с лодка в язовира са само част от възможностите, които ще предложи туристическият екопродукт.

Европейският бизон, както е известен още зубърът, прилича на северноамериканския си братовчед. Това е и най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените горски екосистеми. Зубърът е изчезнал от дивата природа в Европа в началото на 20 век поради ловуване и загубата на местообитания. В България той е изчезнал през Средновековието. След мащабна селекция и програма за реинтродукция на отделни екземпляри, отглеждани в затворени пространства, диви популации на зубъра са били възстановени в районите на Централна и Източна Европа, основно в Полша и Беларус. През шейсетте години на миналия век малко стадо зубри е било реинтродуцирано в ловно стопанство в Северна България. Зубърът – заедно с евразийския бобър и морския орел – са видовете, които отбелязват забележително възстановяване в Европа през последните 50 години, според оповестения през септември първи по рода си подробен доклад за завръщането на дивата природа на стария континент. Популацията на диви зубри наброява понастоящем около 3000.

Проектът е по инициатива на фондация „Новото тракийско злато – България“ (НТЗ) и с партньорството на холандската организация АРК и Съюза на ловците и риболовците в България и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. „Дивият свят на Източните Родопи“ е продължение на започналия през 2009 петгодишен българско-холандски проект „Новото тракийско злато“, който активно работи в Източните Родопи по три компонента: дива природа, екотуризъм и биоземеделие.

You may also like...