Министърът на инвестиционното проектиране се обяви за законодателство с предвидимост

plovdiv_tepeta_02Необходимо е да улесним целия строителен и проектантски бизнес. Трябва да адаптираме нашето строително законодателство, което към момента е доста противоречиво и двусмислено, така че да се уеднакви с това на западноевропейските държави. Това ще създаде обстановка, която да е адекватна и на представите на външните инвеститори и ще повиши интереса им. Това каза министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов в ефира на НБТ. По думите му в момента законодателството по отношение на строителството е изключително сложно. „Невъзможно е да се предвиди кога ще бъде получено едно разрешение за строителство или кога ще започне и ще завърши самото строителството. Това е изключително негативна пречка за привличането на инвеститори. Важно е да има предвидимост“, обясни министърът. Според него проблем представляват също така усложнените процедури и тежкото представяне на проекти още в началната фаза, когато това не е необходимо.  „Трябва система от закони, които да облекчат целия процес“, добави министърът на инвестиционното проектиране.

Той обърна специално внимание и на качеството на изготвяните проекти. „От проектите, които са представени в страната, повечето са със т.нар. заменителни таблици, тоест  проектът е  бил некачествен или непълен и се е наложило да бъде преправян. Практиката е показала, че поправянето на един проект в процеса на реализацията означава оскъпяване“, поясни министърът. По думите му през последните повече от 20 години целият строителен бранш е бил оставен на автопилот, а проектантските фирми са били принудени да оцеляват в една доста трудна обстановка. „Строителните фирми също вървят надолу. Това налага да има министерство, което да се занимава именно с тази проблематика“, подчерта  Данов.

По отношение на общите устройствени планове той изрази готовност неговото ведомство да окаже съдействие на общините. „Вече имаме запитване от общини, които не са имали даже пари да поръчат такива общи устройствени планове“, изтъкна министърът и добави, че без тях местните власти няма как да кандидатстват за европейски средства.
„Огромен проблем е кадастърът в България“, изтъкна министър Данов и обясни, че това е документ, който регулира и запазва собствеността на гражданите. „Познавам хора, които са загубили земите си именно поради липса на точен кадастър“, каза министърът и добави, че липсата на кадастър е свързана и с друго негативно явление, каквото е незаконното строителство.

Данов подчерта още, че изготвянето на един инвестиционен проект също е свързан с документ за доказване на собствеността. Министърът изтъкна, че се работи по изцяло нова концепция за кадастъра. „Тъй като става дума за възлагане на геодезистки работи, още през тази година трябва да обявим търговете.  Идеята е през март да започнат измервателните процеси и през лятото, най- късно до есента, да се довърши цялата процедура“, каза още министърът на инвестиционното проектиране.

Данов изтъкна още, че ведомството му има амбицията да създаде база от готови проекти  в начална фаза като предпроекти проучвания, които да чакат да се появи финансов интерес. „Така периодът за самото реализиране на самия проект е много по- къс“, обясни той.

You may also like...