В София – още два временни приемателни центъра за бежанци

pensionerЗакритата Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване в местността „Военна рампа-изток” в София и неизползваните сгради в район „Кремиковци” ще се превърнат във временни приемателни центрове за настаняване на чужденци, търсещи закрила.Това стана възможно след като правителството днес отне поради отпаднала нужда от министерствата на земеделието и храните и на образованието и науката управлението върху двата имота и го предостави на Държавната агенция за бежанците. 

И още новини от днешното правителствено заседание, свързани с държавни имоти:

Правителството предостави на Комисията за защита от дискриминация и на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество офиси от по 20 кв. м в административната сграда на бул. „България” №14 в Смолян. Помещенията са необходими за нормалната работа на служителите на двете комисии, съобщиха още от пресцентъра на Кабинета.
С друго решение от Регионалния инспекторат по образованието в Смолян беше отнето правото на управление върху закрития социално-педагогически интернат в село Стойките. Теренът е с площ от 5,4 дка и е застроен с триетажна и две едноетажни сгради. Имотът е обявен за частна държавна собственост и е предоставен на областния управител.
Областният управител на Русе пък ще управлява вече 295 кв. в административната сграда на ул. „Църковна независимост” №16, които са с отпаднала необходимост за териториалното статистическо бюро.

You may also like...