Делото за мръсния въздух в Пловдив тръгва в Смолянския съд

mihail_ekimjievВ 10.30 часа тази сутрин в Смолянския окръжен съд се очаква да започне първото съдебно заседание от разглеждането на колективния иск за „мръсния въздух“ в Пловдив.  Искът е предявен от Фондация „Асоциация за европейска интеграция и права на човека”, Катина Владимирова Бончева, Михаил Екимджиев, Емилия Недева, Любозар Фратев и се основава на доклад на Европейската агенция по околната среда, според които, в периода 2007 г. – 2011 г., Пловдив е с най-лошо качество на въздуха в Европа по показателя концентрация на фини прахови частици с диаметър под 10 микрона (ФПЧ). 

Според ищците, Община Пловдив и РИОСВ – Пловдив не са изпълнили задълженията си за контрол върху дейностите, обуславящи чистотата на атмосферния въздух. Искът е предявен от името и в защита на колективния интерес на всички физически лица, живеещи постоянно на територията на Пловдив в периода 2007 г. – 2011 г., които са увредени и/или застрашени от замърсяването на околната среда с ФПЧ. Целта е Община Пловдив и РИОСВ – Пловдив да бъдат осъдени да предприемат ефективни действия за опазване на околната следа и чистотата на атмосферния въздух. Не са предявявани имуществени претенции за заплащане на обезщетение.

Делото беше изпратено за разглеждане от Смолянския окръжен съд след самоотвода на всички съдии от Пловдивския окръжен съд, поради „обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в безпристрастието им“, съобщиха от Асоциацията за европейска интеграция и права на човека.

Делото е образувано пред Смолянския окръжен съд под № 24/2013 г. и се разглежда от окръжен съдия Емилия Присадова.
Със заповед от 17 април 2013г., Председателят на Смолянския окръжен съд освободи съдията-докладчик от разглеждане на други дела, с оглед ефективна подготовка на делото.

Как делото за мръсния въздух в Пловдив пропътува до Смолянския съд може да си припомните тук. 

Може да харесате още...