4 дейности с по-висок осигурителен доход догодина?

burkan_bankСамо в няколко дейности през следващата година минималните осигурителни доходи се очаква да бъдат увеличени с по-висок процент:  производството на консервирани храни, в машиностроенето, във ВиК – сектора и растениевъдството. В около 20 сектора на икономиката увеличение няма да има. Това съобщиха от Бъгарската Търговско-промишлена палата (БТПП) след поредната работна среща по договарянето на Минималния осигурителен доход (МОД) за 2014 година.

Към този момент има 44 споразумения на двустранна основа между представители на синдикатите и  на работодателите на ниво браншова организация. Заетите лица , които са обхванати от тези споразумения, са 1099 хиляди души, от общо 1 925 874 души, за които действа системата на Минималния осигурителен доход, т.е. само за 57% от заетите лица има възможност за повишаване на осигурителния праг.

Препоръчителните насоки от Министерството на труда и социалната политика се базират на допусканията за икономическите показатели през 2014-та, а именно – реален растеж на БВП 1,8%, годишна хармонизирана инфлация 2,7%, размер на минималната работна заплата 330 лв.

Фактът, че не е постигната договореност за значителен брой икономически дейности, е показателен, че механизмът за непрекъснато нарастване  на средствата за фондовете на обществено осигуряване е неудачен, коментират от БТПП. Според експертите им, нарастването на осигурителният доход води след себе си като ефект свиване на дейността на малките и средни предприятия и освобождаване на нискоквалифицираните работници.
ьПозицията на Българската търговско-промишлена палата е категорична, че всяка административна принуда за увеличаване на МОД в икономически дейности, в които няма или нe може да има споразумения, е във вреда и на работниците, и на самата икономическа дейност. Увеличаването на минималните осигурителни прагове води до сив сектор и увеличаване на безработицата.
Тази позиция вече две поредни години се изразява и в докладите за България на Европейската комисия, припомнят от Палатата. Следващото заседание на работната група ще се състои на 10 септември.

източник: пресцентър БТПП

You may also like...