Екип на ПУ „Паисий Хилендарски“ – с амбиция да го превърне в двигател на иновационното равитие в региона

plovdivski_universitet_hladnoАмбициозна задача си е поставил екип на Пловдивския университет – да свърже най-после науката с бизнеса така, че иновативните технологии да влязат реално в работата и да му помогнат за по-високи резултати. За целта по проект на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика – 2007-2013 г.“ се създава офис за технологичен трансфер, в който целта е да работят не само преподаватели, а и студенти.

Този офис ще защитава създаваната интелектуална собственост, ще подкрепя академичното предприемачество и ще установява връзки с потенциалните потребители на иновативните продукти и услуги. Казано на професионален език – ще развива технологични, правни, маркетингови и финансови услуги на академичните предприемачи и фирмите в региона като популяризира иновациите и предприемаческата дейност.

Проектът стартира декември 2012 година и е със срок 24 месеца. Сред вече свършените задачи избраният по проекта екип отчита активирането на уеб-сайт, провеждането на две събития – ден на иновациите в университета и представяне на проекта в рамките на информационен семинар по програмата-донор.  Освен това, от архива на поделение „Научно-приложна дейност“ в университета са обработени 244 договора за приложни изследвания и чрез тях е създадена база данни.

Вече са подкрепени седем заявки на учени, студенти и служители на ПУ за разработка на иновативни продукти или услуги. Екипите, разработващи одобрените продукти и услуги, ще бъдат подпомогнати с технически консултации, средства за разработка на прототипи, както и с консултации в областта на маркетинга, бизнес планирането и защитата на интелектуалната собственост, съобщи ръководителят на проекйта доц. д-р Иван Чалъков. В началото на септември предстоят много срещи с малкия и средния бизнес в региона, на които ще се проучат нуждите им от иновационни услуги. На тази база ще стъпят и научно-приложните разработки на преподаватели и студенти.

На въпрос на F2F TV ще има ли потенциал университетът за създаване на иновации и разработване на услугите, необходими за бизнеса, доц д-р Чалъков съобщи, че във физическия факултет вече са се върнали от чужбина двама учени, готови да работят в тази посока, и че студентите също ще бъдат насърчени за индивидуални разработки.

You may also like...