Фервекс – блокиран от продажба заради сигнал за замърсяване

lekarstva0001Изпълнителната агенция по лекарствата е блокирала продажбите на наличните партиди от лекарствения продукт „Фервекс гранули за перорален разтвор за възрастни малина” и на „Фервекс гранули за перорален разтвор за възрастни и деца” след получени сигнали за открито нетипично замърсяване на някои партиди от лекарствения продукт, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Информацията за замърсяването е подадена от Френската агенция за сигурност на лекарствата и здравните продукти чрез Международната система за бързо уведомяване /Rapid Alert/, както и от фирмата-производител. Съобщава се, че при рутинни тестове на определени партиди преди пускането им на пазара е констатирано наличие на микроорганизма Ентерококус фециум (Enterococcus faecium). Изрично се уточнява, че въпросните партиди не са влизали в продажба в мрежата.

Изпълнителната агенция по лекарствата незабавно е предприела необходимите мерки на територията на страната. Издадени са заповеди за блокиране на наличностите на лекарствения продукт в България. В рамките на 24 часа притежателят на разрешението за употреба е блокирал всички количества от търговците на едро, аптеките и дрогериите.
След направените до момента изследвания, фирмата-производител не е открила замърсяване във вече освободени за продаване и пуснати на европейските пазари партиди от лекарствения продукт. Въпреки това, като превантивна мярка за защита на общественото здраве, фирмата-производител е съобщила, че блокира и изтегля всички количества от произведените лекарства до изясняване на причините за замърсяването.

До момента нито в Изпълнителна агенция по лекарствата, нито във фирмата производител не са получени съобщения за нежелани реакции, свързани с употребата на продукта на територията на страната.

За да няма и най-малък риск, МЗ и ИАЛ препоръчват на гражданите като превантивна мярка да използват алтернативни лекарствени продукти според съветите на личния лекар или фармацевт, съобщиха дословно от здзравното ведомство.
Микроорганизмът Ентерококус фециум (Enterococcus faecium) е нормален микроорганизъм в чревния тракт на човека, но изолирането му от околна среда говори за органично замърсяване. Наличието му в лекарствения продукт е недопустимо в лекарства и храни.

източник: пресцентър МЗ

You may also like...