Лукойл България – с отнет лиценз за данъчен склад

znak_stopС решение на директора на Агенция „Митници“ Ваньо Танов от днес е отнет лиценза на Лукойл за управление на данъчен склад с адрес „Продуктопроводи – продуктопровод от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД до Пласментно-снабдителна база Илиенци със свързаните с него бази Карнобат, Стара Загора, Пловдив, Ветрен, Ихтиман и Илиенци.“ Решението е взето след проверки за съответствие на средствата за измерване и контрол в данъчния склад, които са констатирали нарушения, съобщиха от Агенция Митници.

До 31 март тази година е имало срок, в който компанията е трябвало да приведе дейността си в съответствие с изискванията по наредба: става дума за монтиране на средствата за измерване и контрол на местата за въвеждане и извеждане на енергийни продукти в и от нефтопровода към или от прилежащите му складови бази, част от данъчния склад.

Преди седмица Агенция „Митници“ е уведомила Лукойл, че поставените уреди не предават данни към информационната система на Агенцията и че е установено несъответствие между данните в регистъра и складовата наличност. Преди това, проверка на Митница Столична на място е установила, че в една от базите на „Лукойл България“няма монтирани средства за измерване и контрол, а в друга те не са свързани. Във връзка с това от 9 до 12 април митнически служители са извършили проверка в данъчния склад, при която са установили, че в две от базите монтираните сензори не функционират, като в едната са открили и тръбни отклонения, даващи възможност за заобикаляне на сензорите. В други две база уредите се оказало, че функционират без да предават данни към информационната система на Агенция „Митници“ и също са открити тръбни отклонения. Повторна проверка на 18 и 19 април в една от базите отново е установила, че поставените уреди не отговарят на изискванията на Наредбата. Отново са открити и тръбни отклонения, даващи възможност за заобикаляне на измервателните уреди.

Решението е връчено на „Лукойл България“ ЕООД и съгласно закона, подлежи на предварително изпълнение. Решението може да бъде обжалвано пред съда.

Междувременно на 19 април, петък, Агенция „Митници“ е уведомила „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, че Актът за съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове на данъчен склад Нефтопристанище Росенец е издаден на 11 април без да са известни констатираните по-късно обстоятелства. От Агенция „Митници“ припомниха на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД още, че срокът за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 3 на данъчен склад Нефтопристанище Росенец е 1 юни 2013 година и информираха за случая президента на ОАО „Лукойл“ Вагит Алеккперов.

От „Лукойл – България“ определиха като административен произвол решението на Агенция „Митници“ за отнемане на лиценза, съобщиха от Агенция Фокус, цитирайки прессъобщение на компанията: „Решението за отнемане лиценза на „Лукойл – България” ЕООД представлява следваща стъпка в продължаващия административен произвол, упражняван от страна на директора на Агенция „Митници“ Ваньо Танов спрямо „Лукойл – България“. От „Лукойл – България“ заявяват, че през октомври 2012 г., без мотиви, предварителни консултации, оценка и техническа експертиза, Агенция „Митници” прави специална промяна в Наредба №3, отнасяща се по същество единствено до „Лукойл – България” ЕООД, според която, освен вече съществуващите, приети от Агенция „Митници“ и предаващи данни към нейната система измервателни средства, изисква монтиране на допълнителни измервателни системи по протежение на продуктопровода, свързващ „Лукойл – Нефтохим Бургас“ с петролните бази в Карнобат, Стара Загора, Пловдив, Ветрен, Ихтиман и Илиянци. Тяхното внедряване изисква както значителна финансова инвестиция, така и огромна по обем техническа работа, за изпълнението на която е определен изключително кратък срок от само 6 месеца. Въпреки сериозните по обем капиталовложения и почти невъзможните срокове за въвеждане в експлоатация на исканите допълнителни устройства, „Лукойл – България” вложи максимални усилия, за да изпълни изискванията. От 10 до 19 април, с 5 последователни писма до директора на Агенция „Митници”, дружеството постоянно уведомява агенцията за извършената дейност и настоятелно призовава да бъдат изпратени митнически служители, които да направят физическа и документална проверка на новоизградените устройства и да ги одобрят, каквито са разпоредбите на нормативната уредба. Вместо да спази нормативните изисквания, Агенцията отказва да изпълни задълженията си за проверка на новите контролни точки, като с това нарушава административната процедура“.

You may also like...