Разработват софтуер за по-лесно четене на текстове от хора с аутизъм

В Пловдив група ентусиасти разработват нов софтуер, който ще позволява на хората с аутизъм да четат по-лесно. По начало някои от тях срещат трудности при четенето на обикновен текст и документи, а целта е това да остане в миналото чрез конвертиране на текстовете в по-лесен за разбиране формат. Софтуерът може да бъде оприличен на Гугъл Преводач за хора с аутизъм, казват Кремена Стоянова и Ани Шилева от Сдружение „Паралелен свят”, които събират екипа и го вдъхновяват за работа. Свързах се с тях, за да ви разкажа повече.

Всъщност, самата идея не е наша. Бяхме поканени от проф. Руслан Митков, преподавател и изследовател в сферата на компютърната линвистика от университета в Wolverhampton с огромен авторитет в своята научна област, обясняват момичетата. Именно той става и ръководител на екипа. В него се включват няколко партньорски организации, базирани в Испания, Великобритания и България. Университетите в Аликанте и Хайен, Испания, както и университета в Уулвърхамптон, английската фирма iWeb и българската компания Кодар ООД съставят техническия екип, който отгаваря за разработването на софтуера. Тези организации са експерти в областта на компютърните езици /езиковите технологии/ и разработване на интерфейс.

Контактът с потребителите и изследванията относто ефективността на софтуера са ангажимент на организации, които работят с деца и възрастни от аутистичния спекър и техните семейства: Делетреа, Мадрид, NHS Foundation Trust, Лондон и от българска страна – Сдружение „ Паралелен Свят”, Пловдив. Това е родителска организация с кратка, но богата активност в сферата на подпомагане и подобряване качеството на живот на деца с интелектуални затруднения и техните родители.
Най-голямата организация, работеща за повишаване качеството на живот на хората с аутизъм – Аутзъм Юръп – подкрепя разпространението на идеите и резултатите от проекта сред обществеността.

Програмата ще бъде предоставена на хора, диагностицирани с разстройство от аутистичния спектър. Те ще имат възможността да я изполват за своите нужди – учебни, ежедневни, за забавление. Шест месеца след предоставянето й на семействата, ще проучим тяхното мнение и препоръките им към програмата, обясняват още Кремена и Ани. По думите им, това, което в момента възпрепятства достъпа на хората с аутизъм до писмена информация, е свързано с особеностите на тяхното психично развитие. Те срещат сериозни трудности в разбирането на преносен смисъл, жаргон, метафори, думи и изрази с повече от едно значение ,дълги и сложни изречения, както и социални ситуации. Проектът цели създаването на програма за преработка на текстове в посока на замяна на тези трудни за хората от спектъра езикови единици с техни еквиваленти, синоними или дори изображения, за да стане текстът възможно най-достъпен за тях.

Попитах за малко любопитни подробности около самото създаване – каква е атмосферата, къде се събира екипът, станали ли са приятели?

Екипът комуникира интензивно, бих казала – ежедневно по електронен път (и-мейл и скайп) като няколко пъти годишно се организират общи срещи, казва Кремена. Тъй като проектът е много отговорен и в него участват доста хора, атмоферата е по-скоро делова и цели ефективност. Изключително ценен е контактът с колеги от различни страни и организации, обединени от общата цел за създаване на изцяло нов продукт, който ще промени ежедневието на милиони хора в цяла Европа. Тази отговорност повишава ентусиазма и стремежа за постигане на добри резултати у всеки един партньор. Атмосферата в българския екип е приятелска, подкрепяща – всеки от екипа знае точно своето място и по този начин работата „върви леко“. Събираме се и да се забавляваме. В екипа участват експерти – психолингвист, психолози, учител и родители на деца от спектъра.

Последно – как ще го разпространите сред хората с аутизъм? Колко са те и знаете ли как да ги откриете, питам.

За България не може да бъде посочена точна бройка, но може да бъде приложена световната статистика, която сочи между 1 на 150 деца и 1 на 88 деца (в САЩ), диагностицирани с разсройство от аутистичния спектър. Това са хиляди деца и техните семейства, които се борят с предизвикателство с различна тежест всеки ден. В нашата страна вече фунционират няколко организации, борещи се за повече информираност и по-добри условия за образование и развитие на хората с аутизъм. Повечето от тях са родителски обединения, каквото е и нашето сдружение. Поддържаме контакт с тях и техните членове, изпращаме им информация за проекта, включваме децата, родителите и специалистите, които работят с тях в изследванията, свързани с трудностите им в разбирането на писмена реч, както и предочитанията им към програмата. Представяме проекта в академичните среди, както и, с ваша помощ – в медиите. Използваме съвременните канали за комуникация чрез интернет – социални мрежи, електронна поща. Организираме лични срещи с родител и специалисти. Предстоят информационни форуми в големите градове.

F2F TV пожелава успех в разработването на софтуера. И вярва, че ще е сред първите медии, които ще го представят в завършен вид.

 

Може да харесате още...