Точно след месец гласуваме в референдум за или против нова ядрена електроцентрала

izbori_003На 27 януари 2013 година ще се проведе национален референдум за развитието на ядрената енергетика у нас. Както неведнъж сме информирали, ще можем да гласуваме еднозначно с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния въпрос: „ДА СЕ РАЗВИВА ЛИ ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА?“ F2F TV има намерение да стартира кампания по темата след броени дни, в която ще дадем възможност да чуете различни позиции, за да може да изградите своята.  По-надолу е основната информация за самото гласуване.  Националното допитване  ще се проведе в неделя, 27 януари 2013 година, в съответните избирателни секции на територията на страната, включително на дипломатическите и консулските представителства на България, по актуализирани списъци за изборите за народни представители. Право да гласуват имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума. Бюлетината ще съдържа въпроса за произвеждане на референдума и два възможни отговора – ДА и НЕ, написани с еднакъв шрифт. Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор „да“ или „не“, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна. Какво означава гласуване с „ДА“: Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият е за изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република България. Какво означава гласуване с „НЕ“: Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият е против изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република България. Добре е да се знае, че съгласно § 1, т. 53 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрена енергия „Ядрена централа“ е електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща физическа защита и аварийно планиране.

You may also like...