Президентът ще наложи вето върху промените в 2 Закона -за чужденците и за бг гражданството

Президентът Росен Плевнелиев ще върне за ново обсъждане текстове от преходните и заключителните разпоредби на Закона на насърчаване на инвестициите, с които са приети промени в Закона за чужденците в Република България и в Закона за българското гражданство, съобщиха от президентството. Промените в първия от посочените закони предстои да се разгледат и от Правния съвет към президента, след което се очкава да се направи обстоен преглед на целия закон и да се подготвят мотивите. Това ще се случи следващата седмица.

Според Плевнелиев, промените, внесени между първо и второ четене, не постигат основната цел за насърчаване на чуждестранните инвестиции у нас, а напротив, създават допълнителна пречка, въвеждайки ненужно завишени изисквания за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване. Става дума за изискването инвеститорите да са внесли в капитала на българско търговско дружество най-малко 4 милиона лева като съдружници или акционери с поименни акции, притежаващи 50 % от капитала на дружеството, в резултат на което да са извършени инвестиции в размер не по-малък от 4 милиона лева и да са разкрити най-малко 50 работни места за български граждани).

Отпрезидентството сочат анализът на подобни разпоредби в страните-членки на ЕС, който показва, че те са несравнимо по-облекчени по отношение на изисквания, при които се получава право на пребиваване (дългосрочно или постоянно) – Ирландия и Гърция – 300 хил. евро; Естония – 63 900 евро; Германия – 250 хил. евро и създадени 5 работни места и т. н. Нещо повече, световната практика показва, че този инструмент се използва за стимулиране на инвестициите в по-бедни райони и такива с по-висока безработица. В България пък са трите най-бедни региони в ЕС, обясняват от кабинета на българския държавен глава.

Според него новото изискване е във вътрешно противоречие с някои от останалите текстове на закона. Като пример може да се посочи фактът, че от една страна, законът предвижда възможност да се даде разрешение за постоянно пребиваване при вложени 1 млн. лева в българска кредитна институция по договор за доверително управление, а за реална инвестиция се изискват 4 милиона лева и 50 работни места.

Президентът е на мнение, че създаването на допълнителни изисквания и завишаването на критериите пред инвеститорите за получаване на разрешение за постоянно пребиваване не кореспондират с интересите на страната и с обявените от него и правителството приоритети в тази област.

Във втория от Законите с вето върху промените пък се предвижда възможност за придобиване на гражданство по натурализация при по-облекчен режим след една година постоянно пребиваване и вложени допълнително не по-малко от 1 млн. лева в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите.

Президентът смята, преценката за това дали да се даде гражданство или не, не може да почива на финансови аргументи. Това е различен институт, той не е свързан по своята природа с правото да посетиш или да пребиваваш в една държава и спрямо него е погрешно да се прилага същият модел като при пребиваването, подчертават от кабинета на Плевнелиев и допълват: и сега съществува възможност при особени заслуги към Република България в икономическата сфера лицето да получи гражданство при облекчен режим. Това, според президента, дава достатъчно гаранции, че този инструмент може също да послужи за насърчаване и на инвеститори, но дава и възможност за конкретна преценка на ползата за държавата, без да я обвързва с количествени показатели.

Може да харесате още...