Регламенти и повече публичност срещу измамите със строителство на имоти

Възможностите да се регламентира правно професията „строителен предприемач”, въвеждането на нотариална заверка на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот и вписването му в регистър, както и създаване на интернет страница с полезна информация с цел намаляване на имотните измами – това са само част от темите, които бяха дискутирани на експертна конференция на тема „Правни проблеми на строителното предприемачество”, организирана от Съюза на юристите в България.

Лъчезар Искров, член на Изпълнителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и председател на Съвета на браншовите организации при БТПП, изрази позицията в подкрепа на предприемачите в строителството и постигане на по-голяма прозрачност. В тази връзка още от май 2011 година Българската търговско-промишлена палата и Българската предприемаческа камара в строителството съвместно поддържат регистър, в който се вписват търговци, които отговарят на критериите за „строителен предприемач”.
Искров представи и резултатите от анкетно допитване сред членовете на Палатата в периода 26-28.11.2012 година, свързано с проблемите в сектора, които безспорно показват необходимостта от повече информация и публични дискусии:
1 Предварителен договор за продажба на недвижим имот и строителство:
При продажба на недвижим имот необходим ли е според Вас предварителен договор?
ДА 73 % НЕ 1 % Без отговор 20 %
Считате ли, че трябва да се предвиди законова възможност предварителния договор да се вписва в имотния регистър ?
ДА 60 % НЕ 20 % Без отговор 20 %
При закупуване на жилище „на зелено”, предварителен договор за изработка дава ли Ви гаранция за изпълнение?
ДА 7 % НЕ 73 % Без отговор 20 %
1. Строителен предприемач – статут
Има ли необходимост според Вас от дефиниция в закон на строителния предприемач?
ДА 53 % НЕ 27 % Без отговор 20 %
Необходимо ли е според Вас строителният предприемач да се регистрира в специален регистър?
ДА 53 % НЕ 27 % Без отговор 20 %
3. Застраховане
Необходимо ли е според Вас един предварителен договор за продажба на недвижим имот да се застрахова?
ДА 47 % НЕ 33 % Без отговор 20 %
В рамките на конференцията участваха още представители на Върховния касационен съд, Върховната касационна прокуратура, Съюза на юристите в България, Нотариалната камара, Българската предприемаческа камара в строителството (БПКСтр) и Българската национална асоциация „Активни потребители”.

You may also like...