Роботиката не е фантастика – показва изложба в БАН

Робот ще „живее” в дома на самотни пенсионери и хора с увреждания, за да им бъде в помощ в ежедневието. Той ще може да им напомня кога да си взимат лекарствата, ще им сервира храна и напитки, ще им включва електронните уреди, ще алармира при евентуално влошаване на здравословните им показатели и ще се свързва с лекуващия им лекар, с близки и роднини или с бърза помощ в случай на нужда. Всичко това не е в облстта на фантастиката, а напълно реално. Интелигентният Модулен Сервизен Мобилен Робот носи името РОБКО 12 и е създаден у нас. Любопитните могат не само да го видят, но и пипнат по време на изложбата в БАН „Сервизна роботика и интелигентни системи 2012”, посветена на Европейската седмица на роботиката.

Изложбата, която съпътства стартиралата вчера Национална конференция по по Сервизна роботика и Интелигенттни Системи, се организира от Института по Системно Инженерство и Роботика към БАН.

Освен РОБКО 12, на изложбата може да се видят и други интересни високотехнологични разработки на българските учени, сред които Пасивен робот за Извличане на Енергия от Морските Вълнин, Робот Сянка, Мини Мобилен Робот, Робофутбол и Робо Сумо, Четирироторен мини робот-хеликоптер, Интелигентна система за управление контрол и наблюдение на процесите при производство на възобновяема енергиа от биомаса; Интелигентна Система за обработка и анализ на кардиоогични данни, Безконтактен електромер и дори Роботизиран Модел на Протеза за Човешка Ръка.

Европейската Седмица на роботиката ще продължи до 2 декември – тя е насочена към две основни цели: подобряване на сътрудничеството между индустрията и академичните среди и повишаване на общественото възприемане на Европейската Роботика, съобщават от БАН. По тяхна информация, в рамките на инициативата са организирани 157събития от 80 институции в 19 европейски страни, които показват важната роля на Роботиката в Европа.

You may also like...