Подписват договора за бърз достъп до интернет в сряда

На 24 октомври от 12.00 часа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се подпише договора за изграждане на инфраструктура за широколентов достъп между Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”(ОПРР).
Общата стойност на проекта е в размер на почти 40 млн. лв. Целта е да бъде изградена критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали райони на страната.
Целевите групи, които ще обхване проекта, са гражданите, публичните институции и бизнеса в избраните райони. След реализирането на този проект се очаква изграждането на оптична инфраструктура за достъп от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места с обща дължина около 860 км.

You may also like...