МЗ: Аптеките нямат основания да искат фоплащане на аналоговите инсулини от пациенти

В писмо до МЗ представителството на международна компания-производител на аналогови инсулини информира, че е предприела всички необходими мерки, за да не се допусне пациенти да доплащат нейни продукти, заплащани от НЗОК. Писмото е по повод изнесена в медиите информация, че при получаване на инсулин търговци на дребно /аптеки/ са изисквали доплащане от страна на пациенти.
В периода 18-20 септември компанията е организирала официални срещи с всички дистрибутори, за да ги уведоми за предстоящата промяна в стойността, заплащана от НЗОК за аналоговите инсулини на фирмата. На тези срещи компанията е потвърдила ангажимента си да компенсира търговците на дребно с разликата в стойността на съответните лекарствени продукти, налични в аптечната мрежа към 01.10.2012 година. Дистрибуторите са поели задължението да уведомят за предстоящата промяна търговците на дребно в аптечната мрежа, с които имат договорни взаимоотношения.
Освен въпросната компания, още един производител на инсулини е предоставил допълнителни отстъпки от стойността на лекарствените продукти, за които имат сключени договори с НЗОК. Двете фирми, притежатели на разрешението за употреба, са потвърдили, че поемането на разликата между цената и референтната стойност е част от тяхната политика.

Може да харесате още...