Националната организация на малките български хора – призната за представителна на национално равнище

Министерският съвет прие решение за признаване на сдружение „Национална организация Малки български хора” за представителна на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години. Това означава, че за първи път хората с нисък ръст ще могат да се включат във формирането на държавната политика за хората с увреждания и да усъвършенстват нормативната уредба така че да се спазват правата и на малките български хора.
Сдружението работи активно по проблемите на малките хора в България като основната му цел е да обединява хората с нисък ръст у нас, да се бори за защита на техните права и интереси в сферата на здравеопазването, професионалната дейност, заплащането на труда и социалните условия, защита на материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства, както и да осигурява условия за социалната им интеграция и тяхното пълноценно равностойно участие в обществения живот.

 

You may also like...